This is art (just for men)

2018-01-15


Ramon Gener a través del programa This is art (TV3 i Movistar) tracta diferents temes d'estètica. Ens congratulem de tenir un programa de difusió cultural però si repassem els noms escollits per a cada temàtica ens trobem amb un refinat i impenitent "just for men".

  • Sobre l'èxtasis.

o Artistes que hi apareixen: Tiziano; Andy Warhol; Glenn Gould; Bernini (apareix Santa Teresa però al servei d'explicar una escultura de Bernini); Rothko; Sean Scully; Alexander Scriabin.

o Experts consultats: Antonio Senno; germans Jussen i Ramón Tebar.

  • Sobre la Curiositat

o Artistes que hi apareixen: Antoine de Saint-Exupéry; Picasso; Chema Madoz; Magritte; Mozart; Benjamin Franklin com a inventor de l'harmònica de vidre; Da Vinci; Elena Barraquer (al servei de crear unes ulleres que facin l'afecte Sfumato de Da Vinci); Brunelleschi; Rafael; Perugino; Gris i Braque.

o Experts consultats: Luciano Floridi (que al seu torn cita a Picasso i Rafael),

- Sobre la insipiració Lorrain, Poussin, Vouet, John Newton, Theodoros Terzopoulos, Dalí, Sorolla, Manet, Picasso, Lichtenstein... Ah però hi surten les muses! Belles i joves, cantant i acompanyant i fent la seva aparició merament ornamental. Recomano als responsables del programa fessin algun curs amb Laura Freixas per veure que a través del "geni i la musa" sempre s'ha relegat a un paper molt secundari a les artistes. No cal continuar, cada episodi sembla tenir la mateixa proporció insignificant de dones.

Però el que és paradoxal en aquesta impunitat tan desacomplexada és que segons l'última enquesta publicada d'hàbits i pràctiques culturals, les dones visiten més museus que els homes, més exposicions que els homes, més galeries d'art que els homes, pinten i dibuixen més que els homes i també assisteixen a més concerts de música clàssica, per no dir que també llegeixen i van més al teatre. Fins quan?

Ramon Gener a través del programa This is arte (TV3 y Movistar) trata diferentes temas de estética. Nos congratulamos de tener un programa de difusión cultural pero si repasamos los nombres escogidos para cada temática nos encontramos con un refinado y impenitente "just for men".

Sobre el éxtasis.

o Artistas que aparecen: Tiziano; Andy Warhol; Glenn Gould; Bernini (aparece Santa Teresa pero al servicio de contar una escultura de Bernini); Rothko; Sean Scully y Alexander Scriabin.

o Expertos consultados: Antonio Senna; hermanos Jussà y Ramón Tebar.

Sobre la Curiosidad

o Artistas que aparecen: Antoine de Saint-Exupéry; Picasso; Chema Madoz; Magritte; Mozart; Benjamin Franklin como inventor de la armónica de cristal; Da Vinci; Elena Barraquer (al servicio de crear unas gafas que hagan el afecto Sfumato de Da Vinci); Brunelleschi; Rafael; Perugino; Gris y Braque.

o Expertos consultados: Luciano Floridi (que a su vez cita a Picasso y Rafael),

- Sobre la inspiración: Lorrain, Poussin, Vouet, John Newton, Theodoros Terzopoulos, Dalí, Sorolla, Manet, Picasso, Lichtenstein ... Ah pero salen las musas! Bellas y jóvenes, cantando y acompañando y haciendo su aparición meramente ornamental. Recomiendo a los responsables del programa hagan algún curso con Laura Freixas para ver que a través del "genio y la musa" siempre se ha relegado a un papel muy secundario en las artistas. No hay que continuar, cada episodio parece tener la misma proporción insignificante de mujeres.

Pero lo paradójico en esta impunidad tan desacomplejada es que según la última encuesta publicada de hábitos y prácticas culturales: las mujeres visitan más museos que los hombres, más exposiciones que los hombres, más galerías de arte que los hombres, pintan y dibujan más que los hombres y también asisten a más conciertos de música clásica, por no decir que también leen y van más al teatro. ¿Hasta cuando?