Diari d'una mestra

2019-08-19

Consultant revistes antigues vaig descobrir aquest colpidor diari d'una mestra durant la república. És molt curt i diu, canviant de llengua, el canvi que va suposar la victòria franquista.