Cursos literatura i gènere  - Cursos literatura y género

Literatura i Gènere

Literatura y Género

Cursos de creativitat literària, taller d'escriptura, qüestions bàsiques sobre creativitat i gènere.

Cursos de creativitat literària, taller d'escriptura, cuestiones básicas sobre la cratividad y género.

Dones protagonistes del seu temps com Annemarie Schwarzenbach, Ella Maillart, i d'altres com Simone de Beauvoir, Marguerite Yourcenar, Montserrat Roig, Maria Aurèlia Capmany... 

Mujeres protagonistas de su tiempo como Annemarie Schwarzenbach, Ella Maillart y otras como Simone de Beauvoir, Marguerite Yourcenar, Montserrat Roig, Maria Aurèlia Capmany...


Escriure narrativa història. Què cal tenir en compte, principals dificultatats. Taller teòric i pràctic amb diferents exercicis.

Escribir narrativa histórica. Qué hace falta tener en cuenta, principales dificultades. Taller teórico y práctico con diferentes ejercicios.


Creativitat literària. No es tracta de tècniques per ser més creatius, sinó com donar forma a la pulsió imaginativa, en què consisteix i el descobriment dels propis talents . Un taller d'escriptura per agafar ofici, però sobretot per despertar al "petit geni" que portem dins. 

Creatividad literaria. No se trata de técnicas para ser más creativos, sino como dar forma a la pulsión creativa, en qué consiste y el descubrimiento de los propios talentos creativos. Un taller de escritura para coger oficio, pero sobretodo para despertar el "pequeño genio" que llevamos dentro. 


Vols més informació

Más información?